Tjenester

Trepleie – Sørlandet Trefelling AS

Om det er plass og dette er sikkert, feller vi treet helt, for å gjøre det billigst mulig for kunden. Hvis ikke klatrer vi opp og tar ned treet i små biter slik at vi skal unngå skader på bygninger, kabler og lignende, såkalt seksjonsfelling. Vi kan kappe opp treet i vedkubber, fjerne kvist og kan også kløyve til ferdig ved i småsekker (praktisk å håndtere).

Trepleie omfatter bl.a.:

  • Beskjæring av frukttrær, beskjæring av trekronen (her finnes flere metoder)
  • Løfting av trekronen for å redusere vindfang og skygge
  • Sikring av trær
  • Topping (tjylling)av trær (vær oppmerksom på at ikke alle treslag er så glad i å bli toppet, og det blir heller ikke alltid så pent)
  • Planting av trær

Landskapspleie

Vi tar også oppdrag med rydding av stier, gamle kulturlandskap, gjengrodde kulturlandskap i landbruket og kommunale/offentlige turområder.

Også rydding/åpning av landskapet langs vei blir mer og mer aktuelt.

Kontakt oss for gratis og uforpliktende befaring
Stubbefresing

Når man har tatt bort et tre står jo stubben igjen. Den kan være sjenerende og stå i veien i plenen, i et blomsterbed, eller der du vil anlegge noe annet. Stubbefjerning er også noe som blir mer og mer brukt

gallery_big40Et tungtveiende argument for å få fjernet stubber, er grunnet at treborende stokkmaur, kan lage tue i gamle stubber og være en fare for angrep i bygninger.

Vi har stubbefreser til å fjerne stubben med, og dette er en spesialmaskin som kun brukes til dette formålet. Den er skånsom og kan frese under bakkenivå slik at man kan lage ny plen eller lignende der treet har stått. Maskinen er av merket Vermeer – er ca. 90 cm bred, veier 500 kg og går på hjul.

Flising av kvist/avfall

Flising av kvist er mange ganger en effektiv metode for å redusere mengde avfall, og gjøre det om til en miljøvennlig ressurs. Flisen kan brukes til å fylle med (ikke til byggegrunn), legge under busker/trær, legges i stier og lignende. Hvis det er mindre mengder kvist /avfall kan jeg også sørge for bortransportering.

Vi har en terrenggående flismaskin som tar opptil 11 cm tykke grener, samt en traktormontert kraftig flishugger, som tar kvist og trær opp til 25 cm.

Kontakt oss for gratis og uforpliktende befaring